SVEA - Stimuleren van het gebruik van web 2.0 voor persoonlijke en organisatie ontwikkeling in het beroeps- en volwassenenonderwijs

Het SVEA project is zowel gericht op het versterken van de samenwerking tussen als het verbeteren van de vaardigheden rond sociale media van trainers, werkzaam in het beroeps- en het volwassenenonderwijs in Europa.

Daarom zet SVEA een opleidingsprogramma voor trainers op om hen te trainen in het gebruik van sociale media tools. Het opleidingsprogramma is gebaseerd op een regionale behoeftenanalyse, die in het voorjaar van 2010 werd georganiseerd in de vijf partnerregio's: Vlaanderen (België), Baden-Württemberg (Duitsland), Piemonte (Italië), Extremadura (Spanje) en Wales (Verenigd Koninkrijk). In deze behoeftenanalyse werden de behoeften, trends en de uitdagingen bij het integreren van sociale media tools binnen het beroeps- en volwassenenonderwijs in Europa geïdentificeerd.

Naast het aanbieden van een opleidingsprogramma wordt ook een online platform ontwikkeld dat trainers kunnen gebruiken om hun kennis van het gebruik van sociale media binnen het voortgezet onderwijs verder te verdiepen.

SVEA wordt gecoördineerd door MFG Baden-Württemberg. Partners zijn: CSP, EuroPACE, FUNDECYT en Coleg sir Gâr.

»» Nieuwsbrief mei 2011


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de project coördinator:

MFG Baden-Württemberg
Petra Newrly
Breitscheidstr. 4
70174 Stuttgart
Duitsland
Tel. +49-711-90715357
E-mail: newrlymfg.de
Web: http://www.mfg-innovation.eu

 

Het SVEA project wordt gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze communicatie ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.


Follow SVEA on Twitter!

Partners

Funded by

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.